söndag 20 april 2014

Assads militära framgångar förtar hans vilja att förhandla

Elijah J. Magnier

En europeisk tjänsteman som närvarade vid förhandlingarna i Genève har återgett följande analys av de gångna förhandlingarna:

"Assad och Hizbollahs gemensamma militära framgångar på slagfältet i Syrien har definitivt omintetgjort en politisk kompromiss och/eller maktdelning. Den nuvarande situationen tvingar de internationella representanterna att acceptera Assad som Syriens statsöverhuvud eller att se sig om efter en annan väg att störta honom.

Den syriska armén (SAA) och Hizbollah vinner stadigt mark över rebellerna och detta försvårade förhandlingarnas balans. Detta är en av huvudanledningarna till varför den andra rundan av förhandlingarna i Genève inte mötte de internationella förväntningarna"

SAA lyckas förhandla fram lokala eldupphör eller andra fredsöverkommelser kring huvudstaden samt några andra platser i landet vilket ökar Assads popularitet samt ökar hans chans att bli omvald till president i det kommande valet.

Islamska Fronten (IF) och Jabhat al-Nusras (JAN) militära operationer mot Islamiska staten i Irak och Levanten (ISIS) gav oss ett bättre utgångsläge för att inleda ett samarbete med de s.k. moderata rebellerna, ev. kan vår hjälp bidra till att uppnå en större militär balans på slagfältet mellan rebellerna och armén. Islamska Fronten och Jabhat al-Nusra består i huvudsak av syrier - vilket inte är fallet med ISIS - vilka aktivt arbetar mot utländska jihadister. I övrigt står JAN och Hizbollah på USA:s terrorlista, men båda har ett starkt stöd i Libanon och Syriens samhällen.

Ryssland kommer inte att dra tillbaka sitt stöd för Assad. Putin ger internationellt stöd inom FN och bidrar även med militärt stöd. Vi har undersökt möjligheten att ersätta Assad med en annan syrisk ledare i samförstånd med dessa allierade, men både Ryssland och Iran har avböjt denna lösning. Denna situation kräver ett samarbete mellan Iran och Saudi Arabien för att kunna få en långsiktig fred, vilket är något vi jobbar på.

Svårigheten består i att Saudi Arabien vill se att Hizbollah lämnar Syrien och att Iran drar tillbaka sitt stöd för Assad. Vi hoppas på en förändring efter Obamas besök till Saudi Arabien."

Samma tjänsteman döljde inte det faktum att inbördes strider bland de al-Qaida allierade fraktionerna och Hizbollahs militära inblandning haft positiva följder ur ett terrorismperspektiv: "Många i al-Qaidas ledarskap har dödats i detta krig. Vi har underättelser på att flera personer med lång erfarenhet från Afghanistan, Ryssland, Jemen, Marokko, Saudi Arabien, Jordan och Irak strider och flera av dem har stupat. Detta är den enda positiva aspekten av kriget."

Elijah J. Magnier (@EjmAlrai) är politisk riskanalytiker med över 30 års erfarenhet från Mellanöstern. Han skriver regelbundet om regionen elijahjm.wordpress.com  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar